دانلود قطعات صوتی مسابقه قرآنی (طرح بصائر)

ویژه رشته قرائت

 

 

 

گروه سنی زیر 12 سال و 12 تا 15 سال :

 

 

گروه سنی 15 تا 18 سال :

 

 

دانلود قطعات صوتی مسابقه قرآنی (طرح بصائر)

ویژه رشته ترتیل

 

کلیه گروه های سنی :

دانلود قطعه صوتی خلیل الحصری : فایل صوتی سوره مبارکه نساء آیات 80 الی 83

دانلود قطعه صوتی منشاوی : فایل صوتی سوره مبارکه نساء آیات 80 الی 83

دانلود قطعه صوتی مصطفی اسماعیل : فایل صوتی سوره مبارکه نساء آیات 80 الی 83

دانلود قطعه صوتی پرهیزکار : فایل صوتی سوره مبارکه نساء آیات 80 الی 83

دانلود قطعه صوتی شحات انور : فایل صوتی سوره مبارکه نساء آیات 80 الی 83

دانلود قطعه صوتی شاتری : فایل صوتی سوره مبارکه نساء آیات 80 الی 83

دانلود کلیه قطعات صوتی رشته ترتیل